The Rise / Bay Lên


2016
Sculpture
Steel, fabric, chalk, LED lights
80 x 55 x 10 cm
Thảo Nguyên Phan
Contemporary Art
The work “The Rise” is a part of Poetic Amnesia, a research project and body of works created by Thảo Nguyên Phan. The artist creates a sphere of dreams rooted in historical and contemporary contexts of Vietnam, dreams that wander across language, territory, ideology, banality and fantasy The white dove sculpture in the artwork was a public artifact acquired by the artist from the streets of Saigon during a new year celebration, a time when decorative renditions of flowers, vines and birds are installed all over the city to accentuate the crisscrossing atmosphere of festivity, unity and peace. Urban relics of joyfulness could either obscure or activate our memories of a country’s deep scars after long nights of warfare, conquest, dispossession and separation. (Text courtesy of San Art)

--

2016
Điêu khắc
Thép, vải, phấn, và đèn LED
80 x 55 x 10 cm
Thảo Nguyên Phan
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm “Cất cánh” là một phần trong Quên lãng Nên thơ, một dự án nghiên cứu và bộ tác phẩm cùng tên của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phan. Nghệ sĩ tạo nên một miền đất của những giấc mơ với gốc rễ sâu xa từ bối cảnh Việt Nam trong quá khứ và đương đại, nơi chúng đan xen giữa ngôn ngữ, lãnh thổ, tư tưởng, trần tục, và kỳ ảo. Điêu khắc con chim câu trắng trong tác phẩm vốn là một món đồ trang trí công cộng được nghệ sĩ thu lượm lại từ đường phố Sài Gòn vào dịp lễ tết, khi thành phố giăng mắc những đóa hoa, dây đăng ten, và những cánh chim ở mọi nơi để gắn kết người dân trong không khí lễ hội yên bình. Chính những kỷ vật đô thị đầy vui tươi này lại có thể xoá mờ hay khuấy động ký ức, nhắc nhở chúng ta về những vết sẹo chiến tranh in hằn bóng dáng những đêm trường thời đô hộ, mất mát, và ly tán. (Phần miêu tả của Sàn Art)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.