The Vacant Chair / Chiếc Ghế Trống


2013-2015
Installation and Video
Dimensions variable
Bàng Nhất Linh
Contemporary Art
The Vacant Chair
is a multi-layered video installation. It is an intimate narrative, where social issues derived from the modern history of a turbulent Vietnam are unveiled: the wounds, tolerance, optimism, as well as the special relationship amongst those who remain. From a broader angle, it suggests a universal sense of existence and death, particularly the limited nature of the human race… On the other hand, through the act of transforming a powerful symbol of war into a symbol of love and loss, the work steps out of its geographical context to tell a universal story of all humanity. The Vacant Chair, therefore, is a song of humanity, and for humanity…

The Vacant Chair is a popular song during the American Civil War written by George F. Root in 1861 based on a poem by Henry S. Washburn. The song signifies the loss and emptiness of those who lost their loved ones in the Civil War, it specially gained empathy from both the North and the South of the United States during the war. (Text courtesy of the artist)


The Vacant Chair has been exhibited in Vietnam, Sweden and Japan:

Sunshower: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now”- Mori Art Musuem, Tokyo, Japan (2017)
The largest exbibition of Southeast Asian contemporary art held in Japan, for occasion of the 50th anniversary of ASEAN. Hosted by the National Art Center, Tokyo, Mori Art Museum, and the Japan Foundation Asia Center.

Mien Meo Mieng / Contemporary Art from Vietnam” – Bildmuseet, Umeå, Sweeden (2015)
One of the most comprehensive presentations to date of Vietnamese art in Sweden.
 
The vacant chair” – MoT+++, Ho Chi Minh City, Vietnam (2015)
A solo exhibition of artist Bang Nhat Linh

The vacant chair” - Nha San Collective, Hanoi, Vietnam (2015)
A solo exhibition of artist Bang Nhat Linh


--

2013-2015
Sắp đặt
and Video
Dimensions variable
Bàng Nhất Linh
Nghệ Thuật Đương Đại


Chiếc Ghế Trống (The Vacant Chair) là một sắp đặt video đa lớp nghĩa. Nó là một lời tự sự thân mật, nơi bóc tách những vấn đề xã hội bắt nguồn từ lịch sử hiện đại đầy biến cố của Việt Nam: những thương đau, chịu đựng, niềm lạc quan, cũng như mối quan hệ gắn kết giữa những người ở lại. Nhìn rộng hơn, nó gợi cho ta nghĩ về sự tồn tại và cái chết qua lăng kính vũ trụ quan, đặc biệt khi nói về cái hữu hạn vô thường của đời người … Mặt khác, thông qua việc biến một biểu tượng tiêu biểu cho chiến tranh thành một chỉ dụ cho yêu thương và mất mát, tác phẩm tách mình ra khỏi bối cảnh địa phương để kể một câu chuyện liên đới đến toàn nhân loại. Chiếc Ghế Trống, vì thế, trở thành một bài ca của con người, và cho con người …

Tiêu đề tiếng Anh The Vacant Chair là một bài hát nổi tiếng trong thời Nội chiến ở Hoa Kỳ, do George F. Root phổ nhạc vào năm 1861 dựa trên một bài thơ của Henry S. Washburn. Bài hát mang nặng nỗi đau và trống trải của những người mất đi người thương trong cuộc Nội chiến; đây là lý do khiến bài hát trở nên nổi tiếng với cả hai phe Bắc và Nam trong cuộc chiến ở Hoa Kỳ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.