Trâm Carin Lương


Trâm Carin Lương (b.Vietnam) is a trained filmmaker and visual anthropologist. Her work examines the interrelation between collective memories, historical trauma, and cultural representation. She combines rigorous research with artistic mediation to arrive at new ways of investigating the connections between the past and present, between the lived reality of modern life and the turns of history. She holds a B.A in International Studies and Studio Arts from Trinity College, USA and a MPhill in Anthropology from Yale University, USA. Her work has been featured at the New Haven Documentary Film Festival 2018, USA, Hanoi DocFest 2018 Vietnam, and Ethnografilm Paris 2018 France, among others. In 2018 she was selected as an A. Farm Season 0 resident artist.

--

Trâm Carin Lương (s. Việt Nam) là một nhà làm phim và nhà nghiên cứu nhân học thị giác. Tác phẩm của cô mổ xẻ mối tương quan giữa ký ức tập thể, sang chấn lịch sử, và biểu hiện văn hoá. Cô dung nạp sự chặt chẽ trong nghiên cứu với khả năng ‘bắc cầu’ của nghệ thuật để đi đến những hướng khám phá mới trong cách chúng ta nhìn nhận mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực tại đang sống và những biến cố lịch sử. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Quốc tế học và Mỹ thuật Studio tại Đại học Trinity, Hoa Kỳ và bằng thạc sĩ Nhân chủng học tại Đại học Yale, Hoa Kỳ. Tác phẩm của cô đã tham dự vào Liên hoan Phim tài liệu New Haven Documentary 2018 (Hoa Kỳ), Hanoi DocFest 2018 (Việt Nam), và Ethnografilm Paris 2018 (Pháp), bên cạnh nhiều sự kiện khác. Năm 2018, cô trở thành nghệ sĩ lưu trú Mùa 0 tại A. Farm Season 0.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.