True Gold #18 / Vàng Ròng #18


2016
Painting
Acrylic and oil on canvas
100 x 100 cm
Lê Quý Tông
Contemporary ArtSourcing images from mass media and archives, Tông’s works transcends time and dissolves borders in a global study of political discord. The images appear faded, emphasising this passing through time and our removal from the original experience. Tông’s manipulations of each image create heavy distortions and eschew any clear reading of events. What we are left with is our own interpretation. Detached from their separate narratives, Tông re-contextualises the photographs in a unified presentation of disparate movements. Splotches and stains accentuate the True Blue and True Gold series’ historical tone, while fluid patterns and recurring geometric grids emerge to give a sense of movement and flux. Layers of oil paint become a visual representation for the layers of meaning observers can read into his work, and ultimately compound a feeling of confusion. Texts throughout the work are reversed and pixelated, suggestive of information, true or false, filtering at first through people, then generations, and finally into the present. Identities of people in the photographs are obliterated, and large groups reduced to expressive shapes and lines, as Tông’s focus rests not on the individual but the effectiveness of our collective power. (Text courtesy of the artist)

--

2016
Họa phẩm

Sơn acrylic và sơn dầu trên toan
100 x 100 cm
Lê Quý Tông
Nghệ Thuật Đương Đại


Chọn lựa từ các hình ảnh trên truyền thông đại chúng và các kho lưu trữ, tác phẩm của Tông vượt lên trên thời gian và xóa đi các đường biên trong một cuộc thăm dò toàn cầu về xung đột chính trị. Những hình ảnh hiện lên mờ nhạt, như nhắc nhở chúng ta về dòng chảy thời gian và khoảng cách biệt giữa hình ảnh và trải nghiệm gốc. Cách Tông biến tấu hình ảnh tạo nên những bóp méo cực độ, khiến ta không tài nào hiểu cặn kẽ chuyện gì đang diễn ra trong đó. Tất cả những gì ta có chỉ là sự suy diễn của chính mình. Tách rời khỏi tự sự của chúng, những bức ảnh được Tông đặt vào bối cảnh khác của một phóng chiếu tập thể những phong trào đơn lẻ. Những vết ố bẩn góp phần đẩy cao tông màu lịch sử trong hai sê-ri Thực LụcVàng Ròng, trong khi các đường nét lặp lại và hệ tọa độ hình học  tạo nên cảm giác chảy trôi và linh động. Những lớp sơn dầu trở thành biểu tượng cho những tầng nghĩa mà người xem có thể đọc được từ tác phẩm, tổng hòa lại để tạo nên một cảm giác hoang mang khó hiểu. Những con chữ văn bản trong tác phẩm được đảo ngược và phân rã, một ẩn dụ về thông tin, dù sai hay đúng, sau khi đã được sàng xê qua màng lọc của con người, thế hệ, và rơi rớt vào hiện tại. Danh tính của những người trong ảnh bị xóa mờ; từng nhóm người teo biến lại thành những khối hình đường nét, cho thấy Tông không tập trung vào cá nhân đơn lẻ mà vào hiệu quả của sức mạnh tập thể. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.