Trương HiếuTrương Hiếu (b. 1939, Vietnam) began studying painting at 15 years old with the support of his father. In 1955, he began attending the Vietnam Fine Art College, but left prior to graduation in 1958. In 1965, Hiếu volunteered to join the People’s Army of Vietnam, and was immediately sent south to Saigon down the Ho Chi Minh trail. His main role was in building roads and bridges for combat units that followed behind. From 1968 he was based in Saigon, to the west of the city from where communist troops ran their network of underground tunnels. He created much of his artworks during this time, even sketching overhead helicopters from his position hiding in the grass. Hiếu was already in Saigon in April 1975 when northern Vietnamese troops overran the city. His sketches during this time capture the last days of the war. After the war, in 1977, he returned to school, this time studying at the Hanoi Fine Art University and graduating in 1982.

--

Trương Hiếu (sn. 1939, Việt Nam) bắt đầu học hội họa năm 15 tuổi với sự hỗ trợ của cha mình. Năm 1955, ông bắt đầu theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và bỏ dở trước khi tốt nghiệp năm 1958. Năm 1965, ông tình nguyện gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, và ngay lập tức được đưa vào Sài Gòn theo đường mòn Hồ Chí Minh. Vai trò chính của ông là xây dựng cầu đường cho các đơn vị chiến đấu đi sau. Từ năm 1968, ông đóng tại Sài Gòn, ở phía tây thành phố, nơi quân cộng sản điều hành mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của họ. Ông đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật của mình trong thời gian này, thậm chí còn phác thảo những chiếc máy bay trực thăng trên không từ vị trí của ông khi đang ẩn mình trong cỏ. Ông đã ở Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975 khi quân đội miền Bắc Việt Nam tràn qua thành phố. Bản phác thảo của ông trong thời gian này ghi lại những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Sau chiến tranh, năm 1977, ông trở lại trường, lần này ông theo học trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và tốt nghiệp năm 1982.

--

Studio Visit with Trương Hiếu


Nguyen Art Foundation’s Quynh Nguyen and Thy Nguyen visited War artist Trương Hiếu in his Hanoi studio on 26 November 2020. Trương Hiếu shared memories of his childhood, the decade spent on the battlefield after joining the People’s Army of Vietnam in 1965, and the life after the war.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionFeaturing: Trương Hiếu, Quynh Nguyen, Thy Nguyen

Direction: Ta Minh Duc, Tra My Nguyen
Research and Production: Alessandra Dias, Tra My Nguyen, MoT+++
Photography: Ta Minh Duc
Sound: Nguyen Duc Thanh
Light: Nguyen Duc Anh
Translation: Chau Hoang
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.