Truong Son soldier 2 / Bộ đội Trường Sơn 2


1974
24 x 31.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Nguyen The Thong, gunner B40.
Intellectual, brave. Cuu Long Legion, Dong Thap Province.

--

Đồng chí Nguyễn Thế Thông, xạ thủ B40.
Mưu trí, dũng cảm. Đoàn Cửu Long, Đồng Tháp.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.