Trương Tân


Trương Tân (b.1963, Vietnam) is most well-known for his works that confront social conventions and explore themes of identity and freedom of expression. His oeuvre of paintings, drawings, performances, installations, sculptural and ceramic works incorporate challenges to traditional Vietnamese societal prejudices, often autobiographically from his own experience. Tân graduated from the University of Fine Art Hanoi in 1989 before teaching there as a lecturer upon graduation until 1997. Now living between Paris and Hanoi, Tân’s work has been collected most notably by Post Vidai, the The Solomon R. Guggenheim Foundation, and the Fukuoka Museum.

--

Trương Tân (sn.1963, Việt Nam) được biết đến với những tác phẩm thách thức thể chế xã hội và khám phá những chủ đề căn tính và tự do thể hiện. Dựa trên những trải nghiệm đời tư, anh lồng ghép tinh thần đả phá những định kiến và khuôn mẫu trong xã hội Việt Nam vào sự nghiệp sáng tác gồm hoạ phẩm, tranh vẽ, trình diễn, sắp đặt, điêu khắc, và gốm. Tân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1989, sau đó làm giảng viên tại trường cho đến năm 1997. Hiện anh đang sống giữa Paris và Hà Nội. Các tác phẩm của anh đã góp mặt trong bộ sưu tập của Post Vidai, Quỹ Solomon R. Guggenheim, và Bảo tàng Fukuoka.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.