Tuyền Nguyễn


Tuyền Nguyễn (b.Vietnam) is a painter from Ho Chi Minh City, Vietnam. His work is characterised by bold movements, vivid colours and sharp outlines. Originally trained in lacquer painting, he graduated in 2018 with a BA in Painting from the Ho Chi Minh City University of FIne Arts. His works were showcased twice at the Fine Arts Museum of Ho Chi Minh City in 2016 and 2017. He also participated in the Young Artists Biennale in 2017 and in A. Farm’s first group show All Animals Are Equal in 2018. In 2019, he was awarded a residency as part of A. Farm’s Season 1. His first solo exhibition, Manimal, was launched at Craig Thomas Gallery in Ho Chi Minh City (2020). He also joined his first group show abroad with Unlearning at Richard Koh Fine Art in Singapore. Most recently, Tuyền is amongst the artists selected in the Factory Contemporary Art Centre's Materialize program.

--

Tuyền Nguyễn (Việt Nam) là một hoạ sĩ sống ở TP. Hồ Chí Minh. Tác phẩm của anh chứa đựng những chuyển động mạnh bạo, màu sắc sống động, và đường nét nổi bật. Được đào tạo trong chuyên ngành sơn mài, anh tốt nghiệp Bằng cử nhân Hội hoạ năm 2018 ở Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của anh được trưng bày hai lần tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, năm 2016 và 2017. Anh cũng tham gia và Biennale Nghệ sĩ Trẻ năm 2017 và triển lãm nhóm đầu tiên của A Farm ‘Muôn loài bình đẳng’ năm 2018. Năm 2019, anh trở thành nghệ sĩ lưu trú Mùa 1 ở A Farm. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, Manimal, đã được ra mắt tại Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh (2020). Anh cũng tham gia triển lãm nhóm quốc tế đầu tiên, Unlearning, tại Richard Koh Fine Art ở Singapore. Gần đây nhất, Tuyền là một trong những nghệ sĩ được chọn trong chương trình Materialize của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Factory.

--

Studio Visit with Tuyền Nguyễn


Quynh Nguyen, founder of Nguyen Art Foundation, visited Tuyền Nguyễn in his studio on 17 April 2021. Tuyền shares the turning point of his career from economics to art, his practice, mediums, the role of A Farm in his career, and how Covid has impacted his life.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.