Tuýp Trần


Tuýp Trần (b.1988, Vietnam) is a self-trained artist, whose intricate pen and ink drawings provoke a colourful journey into the human psyche. He uses symbolic motifs to confront the contradictions and desires of the mind, repackaging them in inviting and allegorical imagery. Tuýp’s work often raises questions through the visual exploration of sensuous, religious, political and scientific narratives. Appearing both spontaneous and hyper-controlled, it has a lyrical aesthetic, where his painstaking process creates cryptic patterns and protruding shapes that imbues his works with agitation and movement. Tuýp is the founder of fashion label Psyche and has twice held solo shows at MoT+++, in 2016 and 2017.

--

Tuýp Trần (sn.1988, Việt Nam) là một nghệ sĩ tự đào tạo, với những tác phẩm vẽ bằng bút và mực tinh tế, gợi lên một hành trình đầy màu sắc vào tâm lý con người. Anh sử dụng các mô típ tượng trưng để đối đầu với những mâu thuẫn và mong muốn của tâm trí, tái thể hiện chúng thông qua hình ảnh mời gọi và phúng dụ. Các tác phẩm của Tuýp thường đặt ra câu hỏi thông qua việc khám phá trực quan các tự sự gợi cảm, chứa đựng tính tôn giáo, chính trị, và khoa học. Vừa tự phát vừa siêu kiểm soát, chúng mang tính thẩm mỹ trữ tình, nơi anh miệt mài tạo ra các đường nét bí hiểm và hình dạng nhấp nhô khiến các tác phẩm của anh ta đầy ắp những rung động phập phồng. Tuýp là người sáng lập nhãn hiệu thời trang Psyche và đã hai lần tổ chức các buổi triển lãm cá nhân tại MoT +++, vào năm 2016 và 2017.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.