Untitled / Không đề


2003
Painting
Lacquer
137 x 165 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.