Untitled / Vô đề


2017
Drawing
Ink on paper
97 x 65.5 cm
Le Quoc Thanh (Lê Quốc Thành)
Contemporary Art2017
Tranh vẽ

Mực trên giấy
97 x 65.5 cm
Le Quoc Thanh (Lê Quốc Thành)
Nghệ Thuật Đương Đại
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.