Untitled / Vô đề


1994
Painting
Watercolour on handmade paper
70  x 53 cm  
Nguyễn Minh Thành
Contemporary ArtNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.