Untitled / Vô đề 


1996
Drawing
Ink on paper
53 x 70 cm
Trương Tân
Contemporary Art--

1996
Tranh vẽ
Mực vẽ trên giấy
53 x 70 cm
Trương Tân
Nghệ Thuật Đương Đại

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.