Untitled / Vô đề


2019
Painting
Oil on Paper
70 x 70 cm
Tuyền Nguyễn
Contemporary Art

The work presents Tuyen Nguyen’s vision of fantastical flora blooming in an enclosed space. The painting, one of his few works that explicitly render the imagery of nature, was produced shortly after his residency at A. Farm, Ho Chi Minh City, Vietnam. The paint is applied fluidly, creating a harmonious piece while retaining his signature style brushwork and use of interior space.

--

2019
Họa phẩm

Sơn dầu trên giấy
70 x 70 cm
Tuyền Nguyễn
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm đưa ra mường tượng của Tuyền Nguyễn về những loài thực vật kỳ ảo đang nảy nở trong một không gian đóng kín. Bức tranh, một trong số ít những tác phẩm của anh mang dáng dấp trực diện của thiên nhiên, được vẽ sau thời gian lưu trú tại A. Farm, TP Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ sử dụng đường nét một cách uyển chuyển, tạo ra một mảng màu hài hòa trong khi vẫn giữ phong cách đặc trưng của mình trong cách anh sử dụng không gian nội cảnh.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.