UuDam Tran Nguyen


UuDam (b.1977, Vietnam) briefly attended the University of Fine Art in HCMC. He graduated from UCLA in 2001 and got his MFA from the School of Visual Arts in New York in 2005.

Ưu Đàm created a huge scale artwork involving hundreds of motorcycles that pump inflatable sculptures, the Internet robotic crowdsourcing LICENSE 2 DRAW app/installation that enable people from anywhere in the world to draw on one canvas placed ten thousands of kilometers away from them. He also does global travel sculpture/performances, expanding the definition of studio sculpture practice. Ưu Đàm ’s videos Serpents’ Tails address the rapid development of Vietnam with a prophetic message. His on-going multi-phased Time Boomerang puts a fresh look on the South East Asia current geopolitics situation and expands on it millions of years into the future and the past. Working creatively with video, performance, photography, sculpture, technology and new media, Ưu Đàm ’s thought-provoking art practice is unique in the Vietnamese contemporary art scene today. He won the Jury Selection Prize of the prestigious Japan Media Art Festival 2015. Ưu Đàm is also a cofounder of the collective XEM artist book in Saigon.

--

Ưu Đàm (sn. 1977, Việt Nam) có thời gian ngắn theo học tại trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Anh tốt nghiệp Đại học UCLA năm 2001 và lấy bằng MFA từ School of Visual Arts ở New York năm 2005.

Ưu Đàm đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật quy mô khổng lồ liên quan đến hàng trăm chiếc xe máy bơm hơi cho các tác phẩm điêu khắc, ứng dụng / cài đặt robot cộng đồng cung cấp dịch vụ Internet LICENSE 2 DRAW cho phép mọi người từ mọi nơi trên thế giới có thể vẽ trên một tấm bạt đặt cách họ hàng chục nghìn km. Anh cũng thực hiện các buổi trình diễn / điêu khắc du lịch toàn cầu, mở rộng định nghĩa về thực hành điêu khắc trong studio. Video của Ưu Đàm Serpents ’Tails đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam bằng một thông điệp tiên tri. Dự án Thời gian Boomerang gồm nhiều giai đoạn đang thực hiện của anh mang đến một cái nhìn mới mẻ về tình hình địa chính trị hiện tại của Đông Nam Á và mở rộng đến hàng triệu năm tới tương lai và quá khứ. Hoạt động sáng tạo với video, biểu diễn, nhiếp ảnh, điêu khắc, công nghệ và phương tiện truyền thông mới, hoạt động nghệ thuật kích thích tư duy của Ưu Đàm là duy nhất trong nền nghệ thuật đương đại Việt Nam hiện nay. Anh đã giành được Giải thưởng Tuyển chọn của Ban giám khảo của Liên hoan Nghệ thuật Truyền thông Nhật Bản danh giá 2015. Ưu Đàm cũng là đồng sáng lập của cuốn sách nghệ sĩ XEM tại Sài Gòn.

--

Studio Visit with UuDam


Tuyen Nguyen and Quynh Nguyen, founders of Nguyen Art Foundation, and Thy Nguyen, Project Manager of Nguyen Art Foundation, visited Ưu Đàm on 17 April 2021. Ưu Đàm shares how his art career started, the different experiences he gained from the Vietnamese and American educational systems, the reason for his return to Vietnam, and the development of his works with mediums. He also discusses some of his projects like “Serpents’ Tails”, “Eco-Đi”, “Technophobe”, and “Time Boomerang”.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.