Võ An Khánh


Võ An Khánh (b.1936, Vietnam) is most well known for his striking black and white photographs of the American-Vietnam War, and their testament to human resilience. Starting life as a farming and fishing in the Bac Lieu Province, Võ An Khánh moved to moved to Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam, where he started a photography lab business, after American forces captured his younger and elder brothers in 1956, before joining the North Vietnamese Communist Army in 1960. He became manager for the Photography Department of the cause in 1961, travelling the area with a rare touring exhibition from 1962-75. Võ An Khánh’s photography has since gained international recognition, including showing in the 2002 ‘Another Vietnam: Pictures of the War from the Other Side’ exhibition in New York, USA.

--

Võ An Khánh (sn.1936, Việt Nam) được biết đến chủ yếu qua những tấm ảnh đen trắng chụp cảnh chiến tranh Hoa Kỳ - Việt Nam, những chứng nhân cho tinh thần bất khuất của con người. Xuất thân làm nghề nông và đánh cá ở Bạc Liêu, Võ An Khánh sau đó chuyển đến TP. Hồ Chí Minh City (lúc đó là Sài Gòn), nơi ông kinh doanh tiệm ảnh. Sau khi quân đội Mỹ bắt anh em của ông vào năm 1956, ông gia nhập Quân đội miền Bắc Việt Nam vào năm 1960. Ông trở thành Trưởng Cục Nhiếp ảnh trong kháng chiến vào năm 1961, được đặc cách di chuyển trong khu vực cùng với triển lãm di động hiếm hoi từ năm 1962 đến 1975. Các bức ảnh của Võ An Khánh sau đó trở nên nổi tiếng toàn cầu, từng được trưng bày năm 2002 trong triển lãm ‘Một Việt Nam khác: Thước ảnh chiến tranh nhìn từ bên kia chiến tuyến’ tại New York, Hoa Kỳ.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.