War sketches / Tranh phác hoạ chiến tranh


by artist / qua nghệ sĩNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.