Windows, sunlight and stories


2017
Painting
Watercolor and gold leaf on Do paper
43 x 90 cm
Đinh Thị Thắm Poong
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2017
Họa phẩm

43 x 90 cm
Đinh Thị Thắm Poong
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.