Wings / Cánh


2015
Sculpture
Bronze and wood base
47 x 28 x 16 cm 
Lập Phương
Contemporary Art--

2015
Điêu khắc
Đế bằng đồng và gỗ
47 x 28 x 16 cm
Lập Phương
Nghệ Thuật Đương ĐạiNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.