Wings / Cánh


2015
Sculpture
Bronze and wood base
47 x 28 x 16 cm 
Lap Phuong (Lập Phương)
Contemporary Art--

2015
Điêu khắc
Đế bằng đồng và gỗ
47 x 28 x 16 cm
Lap Phuong (Lập Phương)
Nghệ Thuật Đương Đạithe Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.