Wu Chi-Tsung


Wu Chi-Tsung (b.1981, Taiwan) uses photography, video and installation to reference both Chinese landscape painting and Western or new media art techniques. His work challenges our perceptions of physical and natural worlds through its poetic representation of space. Chi-Tsung graduated with a BFA in Oil Painting from the Taipei National University of the Arts in 2004. He received the top prize of the Taipei Arts Award in 2003 and won the WRO Media Art Biennale – Award of Critics and Editors of Art Magazines in 2013, as well as being shortlisted for the Artes Mundi prize and Prudential Eye Awards in 2006 and 2015 respectively. In 2019, he featured in both the Taipei Dangdai and Hong Kong Art Basel Art fairs. In 2018, he joined the MoT+++ collective and continues to split his time between Taipei, Berlin and Ho Chi Minh City.

--

Wu Chi-Tsung (sn.1981, Đài Loan) sử dụng nhiếp ảnh, video, và sắp đặt dựa trên nền tàng tranh thuỷ mặc Trung Hoa và nghệ thuật media phương Tây. Tác phẩm của anh thách thức cách hiểu của chúng ta về thế giới vật chất và tự nhiên, thông qua những khắc hoạ không gian đầy tính thơ. Chi-Tsung tốt nghiệp Bằng cử nhân ngành Sơn dầu tại Đại học Mỹ thuật Quốc gia vào năm 2004. Anh nhận giải nhất Taipei Arts Award và thắng giải Bình chọn của Người phê bình và Biên tập viên Tạp chí Nghệ thuật trong WRO Media Art Biennale vào năm 2013, sau đó được vào danh sách ứng cử viên nhận giải Artes Mundi và Prudential Eye Awards năm 2006 và 2015. Năm 2019, anh xuất hiện trong Taipei Dangdai và Hội chợ Nghệ thuật Hong Kong Art Basel. Năm 2018, anh gia nhập MoT+++ và tiếp tục chia thời gian sáng tác giữa Đài Bắc, Berlin, và TP. Hồ Chí Minh.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.