Sự cô đơn thần thánh của sáng tạo Con chiên ngoan đạo Người Hà Nội Em và súng Tiếng chim thu Sân khấu về khuya Con chim ốm

Tran Trung Tin