Con chim ốm Con chiên ngoan đạo Người Hà Nội Em và súng Sự cô đơn thần thánh của sáng tạo Tiếng chim thu Sân khấu về khuya

Tran Trung Tin

[Artist’s bio is being updated]