artists talk / nói chuyện nghệ sĩ


2018
Video, Installation and Performance
Three channel video installed with three TV monitors and one Vietnamese-style mattress 
Dimensions variable 
Aliansyah Caniago and Cam Xanh
Contemporary Artartists talk is a performance piece conceived by artists Aliansyah Caniago and Cam Xanh, during Alin’s one-month residency at MoT+++ in March 2018. The title challenges the contemporary art world’s penchant for artist’s talks - from galleries to museums, art fairs to TED talks - questioning the implied necessity that artists talk at all. How much should artists explain their practice, vision, and process, and how much should their artwork speak for itself? Artists working in any discipline were invited to talk simultaneously for two hours about their practice, or any other issues pressing to them. They were given a manifesto titled freedom of expression written by Cam Xanh, which set out a number of performance directives. Most importantly, participants were required to stay in the room for the full two-hour duration. one participant described the affect as ‘as cerebral-like, like being in a brain that isn’t quite yours or any one person’s’. Going beyond the manifesto’s instructions, some artists began drawing on the walls; Alin brought a box of charcoal sticks, which he pressed heavily into the walls as he spoke. Elaborating on this gesture, some artists began smearing his markings across the walls, while others added additional drawings, as well as questions and statements in various languages. The markings added yet another layer to the emerging discourse, offering a defiant reply to the commandment that “artists must talk”. (Text courtesy of the artists)

artists talk is an ongoing performance first performed in Ho Chi Minh City, Vietnam in April 2018 at MoT+++. It was performed a second time in Singapore in January 2019 at the S.E.A. Focus art fair at the Gillman Barracks.

--

2018
Video, Sắp đặtTrình diễn
Video ba kênh với ba màn hình TV và một tấm đệm kiểu Việt
Kích thước đa dạng
Aliansyah Caniago and Cam Xanh
Nghệ Thuật Đương Đại

artists talk / nghệ sĩ nói chuyện là một tác phẩm trình diễn dựa trên ý tưởng cộng tác của nghệ sĩ Aliansyah Caniago và Cam Xanh, trong chuyến lưu trú kéo dài một tháng của Alin ở MoT+++ vào tháng Ba 2018. Tiêu đề tác phẩm thách thức khuynh hướng chú trọng vào những buổi nói chuyện với nghệ sĩ trong bối cảnh nghệ thuật đương đại (từ các phòng triển lãm đến bảo tàng, các hội chợ nghệ thuật đến những chương trình TED talk), nhằm chất vấn rằng liệu nghệ sĩ có cần thiết phải nói hay không. Họ nên giải trình hết bao nhiêu về thực hành và tầm nhìn cá nhân, và để dành bao nhiêu cho bản thân tác phẩm của họ tự lên tiếng? Trình diễn mời các nghệ sĩ từ nhiều ngành nghề khác nhau đến nói chuyện cùng một lúc trong hai tiếng về thực hành nghệ thuật cũng như các vấn đề cấp thiết khác đối với họ. Trước đó, họ được phát một bản tuyên ngôn mang tên tự do ngôn luận do nghệ sĩ Cam Xanh soạn thảo, trong đó bao gồm một số định hướng cho việc trình diễn. Quan trọng hơn hết, những người tham gia phải cam kết ở trong căn phòng đến hết khoảng thời gian hai tiếng. Một trong số họ miêu tả hiệu ứng của trình diễn này lên đầu óc họ, rằng họ cảm thấy ‘như đang ở trong một bộ não không thuộc về họ hay bất cứ ai’. Một vài hoạ sĩ còn đi xa hơn bản tuyên ngôn và bắt đầu vẽ lên tường. Alin mang theo một hộp than chì và miết mạnh chúng lên tường trong lúc nói. Sau đó, các nghệ sĩ khác bắt đầu bôi nhoè hay thêm thắt chi tiết vào những hình anh vẽ, trong khi những người khác thì đặt câu hỏi hay viết tuyên ngôn bằng vô số ngôn ngữ khác nhau. Những hình vẽ này vì thế làm dày thêm diễn ngôn của trình diễn, đưa ra một phản hồi thách thức với áp lực tằng “nghệ sĩ cần phải nói”. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

artists talk / nghệ sĩ nói chuyện là một trình diễn chưa có hồi kết. Tác phẩm ra mắt lần đầu ở TP. Hồ Chí Minh vào tháng Tư 2018 tại không gian MoT+++. Nó được tái hiện lần hai ở Singapore vào tháng Một 2019 tại hội chợ nghệ thuật S.E.A. Focus ở không gian Gillman Barracks.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.