Equally Blind #1 / Cùng Mù #1


2018
Painting
Marker on plexiglass
35 x 35 x 1 cm each
Cam Xanh
Contemporary Art(left to right: love, absence of love, life, absence of life)

Tightly engraved, uniform circles plexiglass take on a grid-like appearance similar to that of a school exercise book. With some marked in white, they begin to evoke braille writing. Yet the meanings formed by this dotted language are nullified by the flatness of the plexi. Engraved and marked on the reverse, the mode of communication becomes eradicated. Instead, the symbols become an indecipherable white noise: unreadable to both the seeing and the blind alike. (Text courtesy of the artist)

--

2018
Họa phẩm

Bút dạ trên kính plexi
35 x 35 x 1 cm mỗi
Cam Xanh
Nghệ Thuật Đương Đại

(trái qua phải: tình, thiếu tình, đời, thiếu đời)

Những vòng tròn đồng dạng bằng kính plexi, được chạm khắc cạnh nhau tạo nên cấu trúc dạng lưới giống như một cuốn tập kẻ ô ly. Với một vài vòng đánh dấu trắng, chúng bắt đầu gợi lên hình ảnh những chữ braille. Tuy nhiên, ý nghĩa ẩn sau những ký tự bằng dấu chấm này lại bị mặt kính plexi phẳng lỳ xoá nhoà. Chạm khắc và đánh dấu trên bề mặt ngược lại, cách giao tiếp bằng chữ braille này trở nên vô hiệu. Thay vào đó, các ký tự biến thành những tạp âm nhiễu loạn, khiến người mắt mù hay mắt tỏ đều không thể đọc được. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.