3 nghệ sỹ Việt góp mặt tại triển lãm Châu Á – Thái Bình Dương