Hạ Thảo Chiếc Ghế Trống

Bàng Nhất Linh

Bàng Nhất Linh (sn. 1983, Việt Nam) tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2005. Bên cạnh vai trò là nghệ sĩ thị giác, anh còn được biết đến như một nhà sưu tầm kỷ vật chiến tranh. Qua các sáng tác của mình, Linh tái hiện và chuyển hoá những kỷ vật này thành các thực thể có khả năng giao tiếp và tương tác. Với Linh, nhân trạng vừa là mối quan tâm, vừa là nguồn cảm hứng để khai thác các chủ đề ký ức, lịch sử và sự lãng quên những không gian tâm lí bị chôn vùi. Các triển lãm tiêu biểu của anh bao gồm Phổ Hiếu Kỳ, Nguyễn Art Foundation, TP. HCM, 2022; SUNSHOWER: Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á từ 1980 đến nay, Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Tokyo, Nhật Bản, 2017; Miền Méo Miệng / Nghệ Thuật Đương Đại từ Việt Nam, Bildmuseet, Umeå, Thuỵ Điển, 2015; và Chiếc Ghế Trống, Nhà Sàn Collective, Hà Nội, và Địa Project Đồng Khởi, TP. HCM, 2015.