Xạ thủ cối trên đồng bằng Phút giải lao trong căn cứ Chân dung một người Căm pu chia ở Prey Veng Đọc thư nhà  Xạ thủ B40  Chân dung người lính trẻ  Chiến sĩ liên lạc trên trận địa Bà má Nam Bộ Bộ đội Trường Sơn 2 Chiến sĩ quân giải phóng Lán trong rừng Chân dung chiến sĩ quân khu 8 – Đồng chí Hồ Sĩ Quế Phục kích trên trận địa Thím 5, Má 2 Chân dung chiến sĩ quân giải phóng ở Đồng bằng sông Cửu Long Chân dung chiến sĩ quân giải phóng – Đồng chí Sơn Chiến sĩ quân giải phóng người dân tộc Đồng chí Fáo Chân dung bác Ba ở Kiên Giang Chân dung một người lính quân giải phóng Căm pu chia Chiến sĩ đoàn Đồng Bằng – Đồng chí Đào Văn Học Chiến sĩ quân giải phóng người dân tộc Ê Đê  Binh nhất Dậu  Chiến sĩ đoàn Đồng Bằng – Đồng chí Mao Sỹ Cuộc Thư nhà Chân dung chiến sĩ quân giải phóng – Đồng chí Phan Xuân Hòa Đồng chí Điểu Tâm Chân dung bác sĩ, anh hùng quân giải phóng miền Nam Cháu bé ở Lộc Tấn (Lộc Ninh)  Lính binh trạm Đồng chí tư lệnh Xuân Hiệp Chiến sĩ đoàn Cửu Long Quân Chủng Chân dung bộ đội khu 8 – Đồng chí Hà Văn Cầu Bộ đội Trường Sơn 1 Chân dung ông Bảy (Lộc Ninh) 

Chu Thảo

Chu Thảo (sn. 1945, Việt Nam) tốt nghiệp Khoa Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1967 và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1981. Khi còn trong chiến trường vào những năm 1969-1975, ngoài công việc chuyên môn là phóng viên cho Báo Lao Động, ông còn say mê ghi chép, sáng tác tranh với nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, dưới các thể loại như ký họa bằng chất liệu màu nước, than chì chì màu. Những bức ký họa chiến tranh của ông đã được in trên nhiều tạp chí mỹ thuật trong nước, và nhiều tác phẩm của ông đang được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.