Chân dung bác Ba ở Kiên Giang Chiến sĩ liên lạc trên trận địa Chiến sĩ đoàn Đồng Bằng – Đồng chí Đào Văn Học Chân dung chiến sĩ quân giải phóng – Đồng chí Sơn Đồng chí Điểu Tâm Chiến sĩ đoàn Đồng Bằng – Đồng chí Mao Sỹ Cuộc Xạ thủ B40  Phút giải lao trong căn cứ Đồng chí Tư lệnh Xuân Hiệp Bộ đội Trường Sơn 1 Chiến sĩ quân giải phóng người dân tộc Ê Đê  Chiến sĩ quân giải phóng Chân dung bộ đội khu 8 – Đồng chí Hà Văn Cầu Chiến sĩ quân giải phóng người dân tộc Đọc thư nhà  Chân dung một người lính quân giải phóng Campuchia Chân dung bác sĩ, anh hùng quân giải phóng miền Nam Chân dung người lính trẻ  Chân dung chiến sĩ quân khu 8 – Đồng chí Hồ Sĩ Quế Binh nhất Dấu  Chân dung một người Căm pu chia ở Prey Veng Bộ đội Trường Sơn 2 Phục kích trên trận địa Bà má Nam Bộ Thư nhà Chân dung ông Bảy (Lộc Ninh)  Chân dung Chiến sĩ quân giải phóng – Đồng chí Phan Xuân Hòa Lán trong rừng Chiến sĩ đoàn Cửu Long Quân Chủng Cháu bé ở Lộc Tấn (Lộc Ninh)  Chân dung chiến sĩ quân giải phóng ở Đồng bằng sông Cửu Long Thím Năm, Má Hai Xạ thủ cối trên đồng bằng Đồng chí Út Vân Lính binh trạm

Chu Thảo

Chu Thảo (sn. 1945, Việt Nam) tốt nghiệp Khoa Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1967 và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1981. Khi còn trong chiến trường vào những năm 1969-1975, ngoài công việc chuyên môn là phóng viên cho Báo Lao Động, ông còn say mê ghi chép, sáng tác tranh với nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, dưới các thể loại như ký họa bằng chất liệu màu nước, than chì chì màu. Những bức ký họa chiến tranh của ông đã được in trên nhiều tạp chí mỹ thuật trong nước, và nhiều tác phẩm của ông đang được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.