Điểm nhìn #2 (Khách sạn President) Ô Cửa Sổ #1 (Khách sạn President)

Laurent Weyl

Laurent Weyl (sn. 1971, Pháp) là một nhiếp ảnh gia với phương pháp tiếp cận chủ thể và xây dựng hình ảnh mang hơi thở phóng sự tài liệu. Khám phá các chủ đề xã hội và môi trường, đặc biệt là ở những nơi biến đổi khí hậu và phân cấp xã hội ngày một lằn sâu, các tác phẩm của anh đồng thời tiết lộ những uẩn khúc về các cơ chế vận hành trong những khu vực đang đô thị hoá, cũng như hệ quả là môi trường sống ngày một khắc nghiệt mà chúng tạo ra. Laurent đã sinh sống tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Năm 2016, anh xuất bản cuốn sách ảnh President Hotel nhân dịp triển lãm cá nhân của anhMoT+++ . Anh gia nhập nhóm nhiếp ảnh gia Collectif Argos vào năm 2001 và đã cùng nhóm xuất bản các ấn phẩm Climate Refugees (2010), Gueule d’Hexagone (2012) và Footprints (2015).