<em>Người chim</em>

Lê Kinh Tài

Lê Kinh Tài (sn. 1967, Việt Nam) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 1997. Với phong cách gây nhiều tranh cãi, đón nhận những luồng đánh giá ở các thái cực hoàn toàn đối lập, anh được coi là một trong những hiện tượng đặc biệt của nền hội hoạ đương đại Việt Nam. Với tinh thần thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, đến nay, Lê Kinh Tài đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm nhóm cũng như các chương trình nghệ sĩ lưu trú đáng chú ý.