Người chim

Lê Kinh Tài

Lê Kinh Tài (sn.1967 tại Đà Nẵng). Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với bằng Cử nhân Nghệ thuật vào năm 1997. Hiện nay anh làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có 13 triển lãm cá nhân và tham gia 41 triển lãm nhóm. Đến nay, anh đã có 1 bộ sưu tập công khai tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, anh đã giành được giải thưởng Freeman Asian Full Fellowship từ Trung tâm Vermont Studio, Mỹ. Năm 2012, anh giành được giải thường Freeman International Full Fellowship từ Trung tâm Vermont Studio, Mỹ. Anh cũng là Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.