Khuôn và Mẫu 2 Khuôn và Mẫu 1

Nguyễn Quốc Chánh

Nguyễn Quốc Chánh (sn.1958, Việt Nam) thổi chất nhạc trừu tượng trong thơ anh vào hình hài hữu thể nhằm tạo ra những tác phẩm gốm siêu thực và cuốn hút. Những tác phẩm của anh luôn dao động giữa mỹ nghệ thủ công và nghệ thuật ý niệm. Tuy sử dụng chất liệu đất sét và men từ quê hương Biên Hoà, những nguồn cảm hứng thẩm mỹ của anh lại vượt ra ngoài giới hạn văn hoá chính trị tại địa phương. Chánh đã xuất bản bốn tuyển tập thơ, Đêm mặt trời mọc (1990), Khí hậu đồ vật (1997), Của căn cước ẩn dụ (2001) và Ê, tao đây (2005). Năm 2018, nghệ sĩ ĐỈnh Q. Lê đã giám tuyển một triển lãm cá nhân tại không gian MoT+++ mang tên Guerilla Tactics / Chiến thuật Du kích để trưng bày các tác phẩm gốm của Chánh.