Địa hình học

Tada Hengsapkul

Tada Hengsapkul (sn. 1987, Thái Lan) làm việc cùng đa dạng chất liệu và phương pháp sáng tác để tra vấn mối quan hệ giữa cái chính thống và cái phi-chính thống, giữa sự kiểm soát và tính bất đồng. Coi thực hành nghệ thuật là công tác xã hội, các tác phẩm nhiếp ảnh và video của Tada được giới điệu mộ hoan nghênh bởi tính biện luận sắc bén cũng như những công trình nghiên cứu sâu rộng đứng sau chúng. Chắt lọc thông tin và tìm kiếm cảm hứng từ các kho lưu trữ chính thức tới các diễn ngôn không chính thức và cả phương tiện truyền thông đại chúng, Tada thẳng thắn đề cập tới các chủ đề như chủ nghĩa dân tộc, dân chủ và kiểm soát quân sự. Mặc dù dựa trên lịch sử chính trị, các tác phẩm của anh vẫn mang tính tự truyện sâu sắc, thường viện dẫn các câu chuyện cá nhân và xoay quanh những địa điểm quen thuộc ở quê hương anh tại Đông Bắc Thái Lan, nơi bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và quyền lực độc tài.

Trong những năm gần đây, hướng đi của Tada dần thay đổi và mang nặng tính trừu tượng: anh kết hợp phương pháp trực hoạ ngoài trời và thủ thuật chế tạo pháo hoa; sử dụng bom khói, pháo và thuốc súng để sáng tác. Vừa khơi gợi, uyển chuyển về mặt thị giác, vừa xúc động tâm căn về mặt cảm giác, các sáng tác của Tada ám chỉ vai trò trọng yếu của các chất liệu kể trên trong văn hóa phản kháng toàn cầu.  

Những triển lãm tiêu biểu của Hengsapkul bao gồm All is Prettier. Part II: Arrival, 100 Tonson Foundation, Bangkok, Thái Lan, 2023; The Answer is Blowing in the Wind, MAIELIE Khon Kaen, Khon Kaen, Thái Lan, 2022; Watch and Chill: Streaming Art to Your Homes, M+, Hong Kong, hợp tác với National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Hàn Quốc, Museum of Contemporary Art and Design, Manila, Phillipines và MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, Thái Lan, 2022; Escape Routes, Bangkok Art Biennale, Bangkok, Thái Lan, 2020; The State of Motion 2020: Rushes of Time, Asian Film Archive, The Warehouse, Singapore, 2019; Asia Pacific Triennial of Contemporary Art lần thứ 9 (APT9), Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia, 2018.