Vô đề #1 The sun Biển chậm #3 Biển chậm #24 Biển chậm #5 Yellow Biển chậm #10 Biển chậm #8

Trần Văn Thảo

Trần Văn Thảo (sn.1961, Việt Nam) là một hoạ sĩ tranh trừu tượng, người luôn sử dụng các đường nét mạnh bạo và khoảng màu đậm để khơi gợi lên những kết nối xúc cảm giữa người với người, cũng như đất đai thành thị nơi anh tìm cảm hứng. Thảo khâu lên các bức họa những mảnh vải bông và giấy bồi, nhằm tô đậm thêm chiều sâu thị giác và ý niệm cho tác phẩm. Anh chơi đùa với hình và khối, thường hoạ nên những vòng tròn giao nhau, những đường kẻ hay ô chữ nhật làm nơi cho con mắt người xem neo đậu và suy tư. Thảo theo học trường Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và tốt nghiệp năm 1986. Từ đó tới nay, anh đã triển lãm ở nhiều nơi trên khắp châu Á, châu Âu, và Hoa Kỳ. Các tác phẩm của anh nằm trong bộ sưu tập Post Vidai.