Chân dung Người Mẹ

Võ Trân Châu

Võ Trân Châu (sn. 1986, Việt Nam) sinh ra trong một gia đình truyền thống thêu thùa, bởi vậy hiểu sức mạnh của đường kim mũi chỉ, chọn vải vóc, đặc biệt vải quần áo , như một chất liệu cho thực hành của . Khi sử dụng vải đã qua sử dụng, cùng với đó chứa đựng những câu chuyện nhân, Châu phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa vi sử chính sử của quốc gia, hội. đào sâu vào lịch sử văn hoá hội của Việt Nam để làm nổi bật các vấn đề như sức lao động, tiêu thụ chất thải. Các triển lãm tiêu biểu bao gồm: Dăm kết Mặt trăng, Galerie Quỳnh, HCMC, 2020; Nhặt  rừng xưa, Trung tâm nghệ thuật The Factory, HCMC, 2020, Nơi Biển Nhớ, The Mistake Room, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, 2019; Unfolding: Fabric of Our Life, Centre for Heritage, Art & Textile (CHAT)/MILL6, Hồng Kông, 2019; Người (được) ngắm, Sàn Art, TP. HCM, 2018; Neo Lại Kỳ Lâu, Manzi Art Space, Hà Nội & Salon Saigon, TP. HCM, 2017; Toả, VCCA, Hà Nội, 2017; Still (the) Barbarians, EVA International: Triển lãm Nghệ thuật Lưỡng Niên Ireland, Limerick, Ireland, 2016; Suzhou Documents, Bảo tàng Nghệ thuật Tô Châu, Tô Châu, Trung Quốc, 2016.