27 Tạ Hiện 57 Hàng Bồ

William Crawford

William Crawford (sn. 1949, Hoa Kỳ) theo học nhiếp ảnh tại Đại học Yale một trong những nhiếp ảnh gia nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1985 trong giai đoạn hậu chiến. Trong 30 năm tiếp theo, ông đã trở đi trở lại nhiều lần. một người Hoa Kỳ chứng kiến sự tàn phá mất mát của chiến tranh, ông thôi thúc mong muốn đặc tả tính nhân văn song song tồn tại cùng/trong những nỗi đau sâu thẳm. Nhạy cảm với những sắc thái tinh tế của đời sống hàng ngày những tập quán của người dân Việt Nam, ông đã ghi chép lại hình ảnh cuộc sống đời thường của người bản địa (đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam). Thông qua những bức ảnh ấn tượng chụp các khu dân cư, gia đình và cá nhân cụ thể, William đã cho ta thấy những chuyển dịch của Việt Nam và con người nơi đây sau những năm tháng chiến tranh hỗn loạn trên con đường hiện đại hóa.