Nguyễn Thế Sơn

-

27 Tạ Hiện

2023

Ảnh phù điêu

70 x 103 x 10 cm

Tác phẩm 57 Hàng Bồ 27 Tạ Hiện của Nguyễn Thế Sơn hồi đáp lại hai tấm ảnh chụp cùng mặt tiền những ngôi nhà phố cổ nhiếp ảnh gia người Mỹ William Crawford đã thực hiện gần 30 năm trước. Để tạo ra đối thoại với những hình nh của William, Thế Sơn đã dùng nhiếp nh p điêu, chất liệu độc đáo đã mang lại cho anh giải thưởng khi tốt nghiệp thạc s nhiếp nh nghệ thuật ở Học viện Nghệ thuật Trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2012. Dựng nên cấu trúc 3 chiều với các lớp nh chồng lên nhau, nghệ sĩ đã khiến tác phẩm sống động n thật, kèm theo hình nh con người và phương tiện phía trước các ngôi n với đ loại t xưa đến nay, xe đạp, xe máy cho đến ô tô xa x, đ mọi biểu tượng của s thay đổi chóng mặt của thành thị. Khi đèn nê-ông chiếm chỗ của đèn dầu, khi các bảng quảng cáo xuất hiện, lấn át bầu không khí yên tĩnh, thì v đẹp bình yên nhường chỗ cho đời sống sôi động hỗn loạn của thành phố thời hiện đại không ngừng chuyển động luôn luôn chạy đua tới tương lai. 
 
(Biên tập từ văn bản cung cấp bởi Art Vietnam)