Nguyễn Trung

-

A Touch

1999

Đa chất liệu trên toan

90 x 90 cm