Cam Xanh

-

Ai đó đang mơ màng về tình yêu: tình dục?

2018

Video ba kênh trên ghế gỗ

67.5 x 121 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]