Bàng Nhất Linh

-

Chiếc Ghế Trống

2013-2015

Dimensions variable

Chiếc Ghế Trống (The Vacant Chair) là một sắp đặt video đa lớp nghĩa. Nó là một lời tự sự thân mật, nơi bóc tách những vấn đề xã hội bắt nguồn từ lịch sử hiện đại đầy biến cố của Việt Nam: những thương đau, chịu đựng, niềm lạc quan, cũng như mối quan hệ gắn kết giữa những người ở lại. Nhìn rộng hơn, nó gợi cho ta nghĩ về sự tồn tại và cái chết qua lăng kính vũ trụ quan, đặc biệt khi nói về cái hữu hạn vô thường của đời người … Mặt khác, thông qua việc biến một biểu tượng tiêu biểu cho chiến tranh thành một chỉ dụ cho yêu thương và mất mát, tác phẩm tách mình ra khỏi bối cảnh địa phương để kể một câu chuyện liên đới đến toàn nhân loại. Chiếc Ghế Trống, vì thế, trở thành một bài ca của con người, và cho con người …

Tiêu đề tiếng Anh The Vacant Chair là một bài hát nổi tiếng trong thời Nội chiến ở Hoa Kỳ, do George F. Root phổ nhạc vào năm 1861 dựa trên một bài thơ của Henry S. Washburn. Bài hát mang nặng nỗi đau và trống trải của những người mất đi người thương trong cuộc Nội chiến; đây là lý do khiến bài hát trở nên nổi tiếng với cả hai phe Bắc và Nam trong cuộc chiến ở Hoa Kỳ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)