Nguyễn Huy An

-

Chiêm nghiệm dao động của cái bóng

2014

Bảng đen và màu vẽ

360 x 220 cm

Tác phẩm này lấy cảm hứng từ vị trí quan trọng không thể phủ nhận của Lê nin như một hình tượng chính trị trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Cái bóng đổ lúc 3 giờ chiều của tượng đài Lê nin đặt theo hướng Đông ở Hà Nội, đóng vai trò chỉ dụ về tầm ảnh hưởng chính trị của nhà lãnh đạo này trên đất nước Việt Nam. Được đo trong khoảng xuân phân, cái bóng tồn tại như một thực thể sinh ra giữ tương tác của cái tự nhiên (mặt trời và trái đất đang quay) với cái phi tự nhiên (hình khối bê tông của tượng đài). Cộng tác với một nhà toán học để xác định diện tích cái bóng của Lê nin ở các thời điểm khác nhau trong ngày và tổng hợp nên một công thức tính toán, Huy An chiêm nghiệm về cách lô-gíc, ý tưởng, và nhãn quan của chúng ta vẫn luôn chịu ảnh hưởng gò bó của những thế lực tự nhiên trên cơ kiểm soát. (Phần miêu tả của nghệ sĩ trong Istanbul Biennial lần thứ 14)