Nguyễn Huy An

-

Chiêm nghiệm dao động của cái bóng

2014

Bảng đen và màu vẽ

360 x 220 cm

Tác phẩm Chiêm nghiệm dao động của cái bóng lấy cảm hứng từ vị thế quan trọng, không thể phủ nhận của Lê-nin trong lịch sử Việt Nam. Cái bóng đổ trải dài theo hướng Đông lúc 3 giờ chiều của tượng đài Lê-nin (ở Hà Nội) đóng vai trò chỉ dụ về tầm ảnh hưởng chính trị của nhà lãnh đạo này trên đất nước ta. Được đo trong khoảng xuân phân, cái bóng tồn tại như một thực thể sinh ra giữa những tương tác của cái tự nhiên (mặt trời và trái đất đang quay) với cái phi tự nhiên (hình khối bê tông của tượng đài). Cộng tác với một nhà toán học để xác định diện tích cái bóng của Lê-nin ở các thời điểm khác nhau trong ngày và tổng hợp thành một công thức tính toán, Nguyễn Huy An chiêm nghiệm về cách mà logic, lý tưởng và nhãn quan của loài người sẽ không tài nào thoát khỏi tầm kiểm soát của những thế lực tự nhiên trên cơ.

(Được biên tập từ trích đoạn văn bản cung cấp bởi nghệ sĩ và Istanbul Biennial lần thứ 14)