Bùi Hải Sơn

-

Chuyển động ngầm

2022

70 x 70 x 400 cm