Bùi Hải Sơn

-

Chuyển động ngầm

2022

Gỗ, đồng, sắt, inox

70 x 70 x 400 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]