Cam Xanh

-

Cùng Mù #1

2018

Bút dạ trên bốn tấm kính mica
(trái qua phải: tình, thiếu tình, đời, thiếu đời)

35 x 35 x 1 cm mỗi tấm

Những vòng tròn đồng dạng được chạm khắc cạnh nhau trên tấm kính plexi, tạo nên cấu trúc dạng lưới giống như một cuốn tập kẻ ô ly. Một vài vòng tròn trong số đó được đánh dấu trắng, gợi liên tưởng đến hệ thống chữ nổi Braille. Vậy nhưng, ý tứ là thứ ta chẳng thể chạm đến, bởi mặt kính plexi phẳng lỳ nơi những vòng tròn trú ngụ đã xoá nhoà hình thể của chúng. Song hành với mối quan tâm tới ngôn ngữ trong thực hành của Cam Xanh, tác phẩm Cùng Mù #1 khám phá những phương thức giao tiếp khác nhau, cụ thể là hệ thống văn bản ta sử dụng để truyền đạt kiến thức ngoài những ai làm chủ được thứ ngôn ngữ và phương pháp ấy sẽ khó có thể đọc, hiểu và tiếp cận.  
 
(Được biên tập từ trích đoạn văn bản cung cấp bởi nghệ sĩ)