Cam Xanh

-

Cùng Mù #1

2018

Bút dạ trên kính plexi

35 x 35 x 1 cm each

(trái qua phải: tình, thiếu tình, đời, thiếu đời)

Những vòng tròn đồng dạng bằng kính plexi, được chạm khắc cạnh nhau tạo nên cấu trúc dạng lưới giống như một cuốn tập kẻ ô ly. Với một vài vòng đánh dấu trắng, chúng bắt đầu gợi lên hình ảnh những chữ braille. Tuy nhiên, ý nghĩa ẩn sau những ký tự bằng dấu chấm này lại bị mặt kính plexi phẳng lỳ xoá nhoà. Chạm khắc và đánh dấu trên bề mặt ngược lại, cách giao tiếp bằng chữ braille này trở nên vô hiệu. Thay vào đó, các ký tự biến thành những tạp âm nhiễu loạn, khiến người mắt mù hay mắt tỏ đều không thể đọc được. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)