Lys Bùi

-

Đâu đó trong Quận 5

2012

Chì graphite và màu trên giấy tự nhiên, in kỹ thuật số bằng máy ép nhiệt Epson

21 x 28 cm

Thông qua bộ tác phẩm có tiêu đề From Saigon Project (Dự án Từ Sài Gòn), Lys hướng điểm nhìn vào bên trong thành phố, bóc tách nó qua lăng kính kiến trúc, từ những tòa nhà nổi tiếng đến những hàng quán trên phố nhỏ. Các bản in ra đời dựa trên nền tảng của bức vẽ, được cô chọn trưng bày xen lẫn với các tác phẩm in đóng trong khung. Thông qua sự tương phản giữa bản vẽ và bản in, chúng ta có thể quan sát phần nào những quyết định trong quá trình sáng tác của nghệ sĩ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)