Bùi Hải Sơn

-

Đồng bằng

2021

Thép không gỉ

35 x 120 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]