Lê Quốc Thành

-

Hình như là chân dung

2022

50 x 40 cm