Lê Quý Tông

-

Không gian ký ức số 6

2013

Sơn dầu trên toan

50 x 70 cm

Thời gian, ký ức, sự trống trải, sự hoài nghi và quá trình liên tục chất vấn bản chất là những nguồn cảm hứng nuôi dưỡng sáng tác của Lê Quý Tông, thúc giục anh lao động cùng lúc trên nhiều ý tưởng và với nhiều chất liệu hội hoạ khác nhau. Luôn đượm buồn với tông màu lạnh thời thượng, tranh phong cảnh của Quý Tông ở thời kỳ đầu không một bóng người. Ở đó, người xem cô đơn trong một thế giới mộng mị và mất phương hướng, phải đối diện với các biểu tượng của một đô thị đang trải qua quá trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá chóng mặt.