Nguyễn Việt Cường

-

Khu Vực Cách Ly

Acrylic trên giấy carton

25 x 35 cm

Những hàng rào chắn của khu vực cách ly đã bắt đầu được dựng lên ngày càng nhiều. Hình ảnh như cảnh báo cuộc chiến đang bắt đầu.

Sài Gòn Hộp là một dự án nhỏ, tôi thực hiện trong thời điểm Sài Gòn bị chia cắt vì dịch Covid.
Tôi sử dụng góc nhìn của riêng mình và vẽ những bức tranh về Sài Gòn những ngày này trên thùng carton. Đây là những chiếc Thùng hàng cứu trợ, thùng hàng online mà tôi đã thu nhặt được. Việc bị hạn chế ra ngoài đã cho tôi thời gian để “quay vào bên trong” để quan sát và quán chiếu bản thân. Nó đã giúp tôi khơi gợi năng lượng sáng tạo và có ý tưởng để thực hiện dự án này.

(Văn bản của nghệ sĩ)