Cam Xanh

-

Lời xin lỗi của Socrates

2018-ongoing

Bút dạ trên kén tằm, gỗ và hộp kính plexi, bàn học dáng cổ, bản sao cuốn Socrates’ Apology, sổ và bút

Kích thước đa dạng

Hướng dẫn:

Mỗi người tham gia sẽ tuần tự đi vào trong phòng. Đầu tiên, người đó sẽ đọc kỹ hướng dẫn, rồi chọn một đoạn trong cuốn Socrates’s Apology, dài ngắn tùy nghi. Tiếp đến, họ sẽ viết tên, ngày giờ tham gia lên cuốn sổ, rồi chép lại một vài chữ đầu và cuối của đoạn họ chọn, kèm theo số trang của đoạn đó. Sau đó, họ sẽ dùng bút dạ viết mỗi chữ trong đoạn đó lên từng chiếc kén tằm đặt dưới gầm bàn. Sau khi viết xong, họ sẽ đặt những chiếc kén vào một hộp kính plexi trên tường. Khi xong xuôi, họ có thể ra khỏi phòng. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Tác phẩm này do Quỹ Nguyễn Art đặt hàng cho Trường quốc tế Renaissance Saigon.