Võ An Khánh

-

Lớp bồi dưỡng Chính trị 7/1972

2010

Ảnh in phun bằng mực sắc tố dùng trong lưu trữ

56 x 40 cm

Trong bức ảnh Lớp học Chính trị Bổ túc tháng 7/1972, một nhóm những người phụ nữ chân trần đi thành một hàng trên cây cầu gỗ giữa rừng đước ngập mặn đất mũi ở Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Trên đầu mỗi người phụ nữ đội một cái mũ trùm kín mặt màu trắng kỳ quái, chỉ khoét hai lỗ nơi mắt để nhìn. Họ phải đội những chiếc mũ trùm đầu này vì đây là những người đang đi học Lớp Chính trị Bổ túc, sau khi nhận lệnh triệu hồi từ chỗ nằm vùng nơi họ sống và làm việc bên cạnh kẻ địch. Các lớp học này diễn ra trong rừng đước ngập mặn trong các chòi gỗ tạm bợ, nơi họ được học về quan điểm chính trị của lực lượng cộng sản cũng như những chuyển biến trong tình hình quân đội cả nước. Đa phần các ‘học viên’ đều là nữ và việc giữ kín danh tính là vấn đề tối quan trọng. Trong thời gian đi học, mỗi người được phân một căn lều nhỏ để sinh sống. (Phần miêu tả của Sàn Art)