Bùi Hải Sơn

-

Mã nguồn

2022

Thép không gỉ

300 x 400 x 600 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]