Võ An Khánh

-

Mobile Military Medical Clinic during the period when the enemy is defoliating U Minh Forest/1970

2020

In kỹ thuật số trên giấy lưu trữ

60 x 60 cm